top of page

Faaliyet Alanları

İş Hukuku

İş Hukuku

Ata Hukuk Bürosu olarak İş Hukuku kapsamında ele alınabilecek tüm konularda hukuki yardımda bulunuyoruz. Dava açılmadan önce ve açıldıktan sonra yapılması gerekenler konusunda vermiş olduğumuz hukuki destek ile birlikte müvekkillerimizin haklarını korumak için çalışmalar yürütüyoruz.

Ata Hukuk Bürosu olarak bu kapsamda müvekkillerimize vermiş olduğumuz başlıca hukuki yardımlarımız:

 • Şirketlerin insan kaynakları birimlerinin dava öncesi süreçte hukuksal danışmanlığının yapılması,

 • İş Hukuku mevzuatı hakkında yapılacak değişikliklerde bilgilendirici ve yönlendirici faaliyette bulunmak,

 • Şirket çalışanlarına hukuki eğitim verilmesi,

 • İşe iade davalarının hazırlanması ve dava sürecinin takibi,

 • Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ve sair haklara ilişkin olarak açılacak davaların hazırlanması ve dava sürecinin takibi,

 • Hizmet tespit davalarının hazırlanması ve dava sürecinin takibi,

 • İşçi veya işveren tarafından haklı nedenle iş sözleşmesinin feshi ve sonrasındaki dava süreçlerinin takibi,

 • İşçi – işveren arasındaki hizmet ilişkisinden kaynaklanan her türlü uyuşmazlıkların ele alınması ve çözüm yollarının oluşturulması,

 • İşçi-İşveren ilişkisi bağlamında, gizlilik ve rekabet yasağı sözleşmesi ve şartlarının hazırlanması,

 • İnsan kaynakları departmanlarına ve yöneticilerine yürürlükteki iş kanunu maddeleri ve mevzuatı hakkında eğitsel amaçlı seminler ve farkındalık arttırma programları düzenlenmesi,

 • Yasal mevzuat ve idari uygulamalar konusunda sürekli bilgilendirme,

 • Taşeronlarla olan ilişkilerin düzenlenmesi, şirket yönetmeliklerinin oluşturulması ve yönetime destek olunması,

 • Rekabet etmeme yükümlülüklerinin düzenlenmesi: Büyük ölçekli şirketlerin iş hukukuna ilişkin programlarının şekillendirilmesinde hukuki destek sağlanması,

 • Şirket üst düzey yöneticilerine iş hukukuna ilişkin eğitsel seminerler verilmesi,

 • İş hukuku dava dilekçelerinin hazırlanması,

 • İş hukuku davalarında, çalışma müfettişleri ve bölge çalışma müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerle ilgili idari ve hukuki süreçlerde ve İş Hukukuna ilişkin her türlü ihtilafların çözüm sürecinde temsil etme ve hakların savunulması.

CDO01944.jpg

Danışmak istediğiniz bir şey mi var?

Tanışmak İsteriz

Hukuk danışmanlığı almak  ya da bir dava dosyası için görüş almak isterseniz kapımız her zaman açık. Randevu oluşturarak görüşme talebiniz hakkında bizi bilgilendirin. Lütfen görüşmek istediğiniz konu hakkında bize detaylı bilgi verin. Görüşme talebinizi değerlendirip size en kısa sürede dönüş yapacağız.

bottom of page