top of page

Faaliyet Alanları

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

Toplumsal hayatı düzenleyen hukuk, din ve ahlak kurallarının ortak kural olarak kabul ettikleri ahde vefa, kişilerin verilen sözlerinde durmalarını gerektirir. Hukuk düzeni verilen bazı sözlerin yerine getirilmemesi halinde devletin cebri icra kuvvetinin kullanılarak yerine getirilmesini sağlamaktadır. Ata Hukuk Bürosu olarak bu kapsamda danışmanlık ve avukatlık faaliyetinde bulunmaktayız

Ata Hukuk Bürosu olarak bu kapsamda müvekkillerimize vermiş olduğumuz başlıca hukuki yardımlarımız:

  • Çek,senet gibi kıymetli evraklara dayalı alacakların tahsili için icra takibi yapılması,

  • Cari hesap ve faturaya dayalı alacakların tahsili için icra takibi yapılması,

  • Bankacılık ve kredi sözleşmelerinden doğan alacakların tahsili için, icra takibi yapılması,

  • İcra takibinin fayda etmeyeceğinin anlaşılması halinde iflas takibi ve bu kapsamda davaların açılması

  • Borçlular tarafından yapılan itirazların iptali ve kaldırılması davalarının açılması ve sürecin takip edilmesi,

  • Haksız yol ile açılan icra takipleri hakkında Menfi tespit davalarının açılması ve sürecin takibi,

  • Şikayet ve istihkak davaları ile bu davaların takibi,

  • Tasarrufun İptali davalarının açılması ve bu sürecin takibi,

CDO01944.jpg

Danışmak istediğiniz bir şey mi var?

Tanışmak İsteriz

Hukuk danışmanlığı almak  ya da bir dava dosyası için görüş almak isterseniz kapımız her zaman açık. Randevu oluşturarak görüşme talebiniz hakkında bizi bilgilendirin. Lütfen görüşmek istediğiniz konu hakkında bize detaylı bilgi verin. Görüşme talebinizi değerlendirip size en kısa sürede dönüş yapacağız.

bottom of page